Vol349女神王雨纯厦门旅拍轻薄三点式内衣半脱秀火辣身材诱惑写真43P王雨纯花漾

Vol349女神王雨纯厦门旅拍轻薄三点式内衣半脱秀火辣身材诱惑写真43P王雨纯花漾

是方也,以附、桂、参、而治斑,法之变者也。八味丸用泽泻,寇宗谓其接引桂附,归就肾经,李时珍曰∶非接引也,茯苓、泽泻,皆取其泻膀胱之邪气也。

曰千缗者,重其效也。 何故秋旺用参术芍药之类反补脾,为脾胃虚则肺俱受病,故因时而补易为力也。

 仲景云∶妇人本肥盛,今反羸瘦,胞系了戾,但利小便则愈,宜服肾气丸,以中有茯苓故也;地黄为君,功在补胞。便赤黄者,亦皆火之所为。

 经曰∶狂言为失志;又曰∶肾藏志。越人云∶东方常实,故肝脏有泻而无补,即使逆气自伤,疏之即所以补之也。

《活人书》加黄芩为阳旦汤,以泄肺热也,是桂枝汤虽太阳解肌轻剂,实为理脾救肺之药也。方内有陈皮,可以消痰泄气,能助升、柴而成功。

 丹溪谓辛香走散真气,又谓脑、麝能引风入骨,如油入面,不可解也。此证又名刚痉,乃风寒伤筋,故拘急而强直也,《金匮》治之,亦主此汤,刚痉无汗,柔痉有汗。

Leave a Reply