No3433嫩模徐安安江浙沪旅拍私房半脱露超透连体黑丝火辣诱惑写真62P徐安安秀人网

No3433嫩模徐安安江浙沪旅拍私房半脱露超透连体黑丝火辣诱惑写真62P徐安安秀人网

 一小儿吞酸,喘嗽腹胀,面白兼青,余谓脾肺之气虚,先用补中益气汤加茯苓、半夏二剂,喘胀悉愈,又用六君子汤及五味异功散而愈。 余曰,恶寒发热,脉至洪大,乃气血虚败之恶症也,不可治矣。

痘家当以补血为主。若憎寒壮热,项强脊疼,或恶咳嗽,亦宜用之。

止表虚,减肉豆蔻。若疮深而针浅,则内溃不出,外血反伤。

一小儿头面生疮出血,右腮赤色,口干饮冷,此胃热有热,先用清胃散渐愈;又用加味解毒散而愈。先与十一味木香散,以和五脏之气,后与十二味异功散送七味肉豆蔻丸,以助脏腑之气。

肝经虚热,用六味丸。彼反见疑,仍索前药,余以异功散为末,作护心散与服,呕止食进;又用托里散,脓溃而愈。

后果殁于金旺之日。若遍身浮肿或呕吐者,用小柴胡汤加白术、陈皮、茯苓。

Leave a Reply